top of page

Program |  Huszonegyedik Magyar Látás Szimpózium

 

10:00: MEGNYITÓ

 

Kéreg alatti mechanizmusok

10:15

Dénes Viktória

A Janus arcú PACAP1-38 és a horizontális sejtek fejlődésének kapcsolata

Pécsi Tudományegyetem TTK Kísérletes Állattani és Neurobiológiai Tanszék

 

10:30

Kovács-Öller Tamás

A neurovaszkuláris junkció újraértelmezése: a periciták funkciója a véráramlás szabályozásában

Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Kutatóközpont

 

10:45

Tengölics Ádám Jonatán

A retinális dúcsejtek egyéni és populációs képi kódolási mechanizmusának vizsgálata

Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Kutatóközpont, Retinális Neurobiológiai Kutatócsoport

 

11:00

Hillier Dániel

Sejt-típusok szerepe a mozgásirány érzékelésben

MTA Természettudományi Kutatóközpont, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

 

11:15

Balikó Viktória

Van-e mélység szerinti rendezettség a colliculus superior idegsejtek elektrofiziológiai tulajdonságaiban?

Szegedi Tudományegyetem ÁOK Élettani Intézet

 

11:30 - 11:45: SZÜNET

 

Agykérgi mechanizmusok

11:45

Nagy Dominika

Stabil, több napos 3D funkcionális képalkotás gyors pásztázó két-foton mikroszkópia segítségével egerek elsődleges vizuális kéregi plaszticitásának vizsgálatára

MTA KOKI

 

12:00

Csupernyák Csaba

Vizuális kéreg nagy sebességű, három-dimenziós, sejtszintű fotostimulációs módszerének kidolgozása

MTA KOKI Neuronhálózat és Dendritikus Aktivitás Kutatócsoport

 

12:15

Talapka Petra

Kalcium-kötő fehérjéket kifejező gátló interneuronok dendritjeinek szinaptikus térképezése egér elsődleges látókéregben kvantitatív elektronmikroszkópos módszerrel

Debreceni Egyetem ÁOK Anatómiai-, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

 

12:30

Mohd Yaqub mir

Structural correlates of modular organization of activity propagation in the primate somatosensory cortex

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet / MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

 

12:45

Fülöp Diána

Sztereoingerek diszparitás-kontraszt függésének fMRI vizsgálata

Pécsi Tudományegyetem ÁOK Élettani Intézet

 

 

13:00 - 14:30: EBÉDSZÜNET

 

Észlelés, tanulás, megismerés

14:30

Bognár Anna

Temporal Integration or Feature Representation? Neuronal Coding of Dynamic Partial Shape Views in Macaque Anterior Body Patch

Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

 

14:45

Hamvas Imola

A rövidtávú diszparitás memória pszichofizikai vizsgálata

Pécsi Tudományegyetem ÁOK Élettani Intézet

 

15:00

Kaposvári Péter

Vizuális szabályszerűségek implicit tanulásának viselkedéses vizsgálata

Szegedi Tudományegyetem ÁOK Élettani Intézet

 

15:15

Petia Kojouharova

A vizuális eltérési negativitás komplexitásban eltérő ingerek esetében

MTA Természettudományi Kutatóközpont, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

 

15:30

Koblinger Ádám

Zaj vagy jel? A szenzoros variabilitás szerepe az észlelésben

Közép-európai Egyetem

 

15:45 - 16:00: SZÜNET

 

16:00

Krajcsi Attila

Mikor méri jól a Weber-állandót az arány hatás meredeksége numerikus összehasonlításban?

ELTE Pszichológiai Intézet, Kognitív Pszichológia Tanszék

 

Transzláció

16:15

Ziman Gergő

A vizuális rendszer dinamikájának változása fejlődésben és pszichopatológiákban, a binokuláris rivalizáció tükrében

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 

16:30

Csizek Zsófia

Új sztereoteszt alkalmazhatósága – szenzitivitás és specificitás

Pécsi Tudományegyetem ÁOK Élettani Intézet

 

16:45

Pál Viktória

A koffein vizuális munkamemóriára gyakorolt hatásának vizsgálata egészséges humán populáción késleltetett mintafelismerési feladatban

Pécsi Tudományegyetem, Grastyán Endre Transzlációs Kutatóközpont

 

17:00

Pertich Ákos

Vizuálisan irányított asszociációs tanulás vizsgálata Tourette-szindrómás gyermekeknél

Szegedi Tudományegyetem ÁOK Élettani Intézet

 

17:15

Németh Kornél

A diszlexiások fele arcvak - viselkedéses és elektrofiziológiai vizsgálatsorozat

BME Kognitív Tudományi Tanszék

 

 

17:30: ZÁRSZÓ

 

18:30: VACSORA

bottom of page