top of page

Felhívás |  Huszadik Magyar Látás Szimpózium

 

A Central European University Kognitív Tudományi Tanszéke szimpóziumra invitál minden, az emberi és állati látórendszerek működése iránt, illetve tágabb értelemben, a biológiai információ feldolgozáshoz kapcsolódó neurális és kognitív folyamatok kutatása és modellezése iránt érdeklődő kollégát.

 

 A látáskutatás a retinába belépő fényinformáció elektromos kódolásától az ezen információnak az agykéregben történő (kognitív) megértéséig  húzódó komplex folyamatot vizsgálja  interdiszciplináris módon, az idegtudományok, a kísérletes pszichológia és a számítógépes analízis és modellezés eszközeivel. Minthogy a látás egy szenzoros modalitás amely szoros kapcsolatban áll a magasabb kognitív funkciókkal mint például a felismeréssel, döntéssel, kategorizációval,  absztrakt reprezentálással, összejövetelünkön örömmel fogadunk minden nem kimondottan látással foglalkozó, de a szimpózium koncepciójához kapcsolódó előadást.

 

A Magyar Látás Szimpózium közel 25 éve rendszeresen megrendezésre kerülő hazai esemény, melynek házigazdája idén a  Central European University. A szimpózium kiváló lehetőséget nyújt a hallgatóság számára nemzetközi szintű előadásokon való részvételre és személyes kontaktust teremtésére a szakma hazai és külföldi képviselőivel.

 

A szimpózium a következő formában kerül  megrendezésre:

 

I. Cím

20. Magyar Látás Szimpózium

 

II. Szervezők

Fiser József: Kognitív Tudományi Tanszék Közép Európai Egyetem, Budapest

Krajcsi Attila: Kognitív Pszichológiai Tanszék, Pedagógia és Pszichológia Kar, ELTE, Budapest

 

III. Időpont, időtartam, hely

2018 május 11, péntek (egy nap),  CEU, Kognitív Tudományi Tanszék, Október 6 utca 7, 101-es terem

 

IV. A szimpózium célja

A szimpózium fő célja, hogy fórumot, találkozási lehetőséget biztosítson azon hazai és külföldön dolgozó kutatóknak (neuroanatómusoknak, neurofiziológusoknak, kognitív pszichológusoknak és neurális hálózatokat modellező elméleti szakembereknek), akik a látás központi idegrendszeri feldolgozásának problémájával kapcsolatos, illetve tágabb értelemben ehhez hasonló területeken dolgoznak, valamint a téma iránt érdeklődő diákoknak. Figyelembe véve a téma interdiszciplináris voltát, a szimpózium második fő célja, hogy megvilágítsa a különböző területeken dolgozó kutatók és a hallgatóság előtt a tradicionálisan elkülönülő kutatási diszciplínák között már meglévő kapcsolatokat, és új kapcsolatok lehetőségeit egyengesse. A harmadik cél a kognitív kutatás és ezen belül a látáskutatás hazai népszerűsítése.

 

V. Forma

A szimpózium formája nagyon kötetlen, nyelve magyar. Minden előadó 15-perces előadást tart, 5-10 perces vitalehetőséggel az előadás után. Célunk nem a formalitás hanem, hogy minél több és minél közvetlenebb párbeszédre adjunk lehetőséget.

 

VI. Résztvevők, előadások

A szimpóziumon szívesen látott mindenki, aki egyetért annak céljaival, és úgy érzi, hogy abba illő előadást tudna tartani, illetve érdekli a fenti témakör. A szimpózium profiljának megfelelően az előadások nagyrészt a látórendszeri anatómia és fiziológia, vizuális pszichofizika, magasabb szintű látáspszichológia, matematikai és számítógépes modellezés témakörökből állnak össze. Azonban az elmúlt évek tendenciáját követve, a találkozó profilja folytonosan alakul, és ezért nem csak a látással, hanem a percepció és a felismerés témaköréhez kapcsolódó, magasabb kognícióval foglalkozó előadásokat is szívesen látunk.  Külön bátorítjuk a témával foglalkozó TDK-s diákok jelentkezését, akiknek ez a fórum nagyon alkalmas arra, hogy előadói tapasztalatot szerezzenek.

 

VII. Jelentkezés, határidők

Előadásra/poszterre és hallgatóként is az az itt található jelentkezési lap kitöltésével lehet. Jelentkezési határidő előadóként 2018 április 12. Felkérjük azokat is, akik nem előadóként, hanem hallgatóként szeretnének részt venni, hogy jelezzék részvételi szándékukat a szervezőknek. Ily módon hozzávetőleges képet tudunk alkotni a várható létszámról, és névre szólóan tudjunk mindenkit tájékoztatni a további fejleményekről.

 

VIII. Díjak, szállás

Részvételi díj nincs.  A szimpózium egy napos, így szállásra csak azoknak van szüksége, akik hosszabb tartózkodást terveznek.  Ilyen esetekben a szállás önköltséges, aminek megszervezésében a szervezők kérésre segítenek.

 

VIII. Társas összejövetel

Mint ahogyan az előző szimpóziumoknál már megszokhattuk, idén is tervezzük a szimpózium kötetlen vacsorával való zárását. Kérjük azokat is, akik szeretnének részt venni a vacsorán, jelezzék részvételi szándékukat a szervezőknek a jelentkezési lapon.

 

IX. Információterjesztés

A szimpóziummal kapcsolatos összes információ (program absztraktok, elérhetőség, térképek) naprakész módon hozzáférhető az oldalon. Ugyanitt az előző szimpóziumok programja is elérhetők.

 

Üdvözlettel:

A szervezők

bottom of page