top of page

Felhívás |  Tizenkilencedik Magyar Látás Szimpózium

 

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Élettani Intézete szimpóziumra invitál minden, az emberi és állati látórendszerek működése iránt, illetve tágabb értelemben, a biológiai információ feldolgozáshoz kapcsolódó neurális és kognitív folyamatok kutatása és modellezése iránt érdeklődő kollégát.

A látáskutatás a retinába belépő fényinformáció elektromos kódolásától az ezen információnak az agykéregben történő (kognitív) megértéséig húzódó komplex folyamatot vizsgálja interdiszciplináris módon, az idegtudományok, a kísérletes pszichológia és a számítógépes analízis és modellezés eszközeivel. Összejövetelünkön örömmel fogadunk minden nem kimondottan látással foglalkozó, de a szimpózium koncepciójához kapcsolódó előadást.

A Magyar Látás Szimpózium több mint két évtizede rendszeresen megrendezésre kerülő hazai esemény, melynek házigazdája idén a Szegedi Tudományegyetem. A szimpózium kiváló lehetőséget nyújt a hallgatóság számára nemzetközi szintű előadásokon való részvételre és személyes kontaktust teremtésére a szakma hazai és külföldi képviselőivel.

 

A szimpózium a következő formában kerül  megrendezésre:

 

I. Cím
19. Magyar Látás Szimpózium

II. Szervezők
Fiser József: Kognitív Tudományi Tanszék Közép Európai Egyetem, Budapest
Krajcsi Attila: Kognitív Pszichológiai Tanszék, Pedagógia és Pszichológia Kar, ELTE, Budapest
Sáry Gyula: Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet, Szeged
Tompa Tamás: Two-photon Imaging Center, KOKI, Budapest

III. Időpont, időtartam, hely
2017.  február 3., SZTE


IV. A szimpózium célja
A szimpózium fő célja, hogy fórumot, találkozási lehetőséget biztosítson azon hazai és külföldön dolgozó kutatóknak (neuroanatómusoknak, neurofiziológusoknak, pszichológusoknak és neurális hálózatokat modellező elméleti szakembereknek), akik a látás központi idegrendszeri feldolgozásának problémájával kapcsolatos, illetve ehhez hasonló területeken dolgoznak, valamint a téma iránt érdeklődő diákoknak. Figyelembe véve a téma interdiszciplinális voltát, a szimpózium második fő célja, hogy megvilágítsa a különböző területeken dolgozó kutatók és a hallgatóság előtt a tradicionálisan elkülönülő kutatási diszciplinák között már meglévő kapcsolatokat, és új kapcsolatok lehetőségeit egyengesse.
A harmadik cél a látáskutatás hazai népszerűsítése.

V. Forma
A szimpózium formája nagyon kötetlen, nyelve magyar. Minden előadó 15-perces előadást tart, 5-10 perces vitalehetőséggel az előadás után. Célunk nem a formalitás hanem, hogy minél több és minél közvetlenebb párbeszédre adjunk lehetőséget.

VI. Résztvevők, előadások
A szimpóziumon szívesen látott mindenki, aki egyetért annak céljaival, és úgy érzi, hogy abba illő előadást tudna tartani, illetve érdekli a fenti témakör. A szimpózium profiljának megfelelően az előadások a látórendszeri anatómia és fiziológia, vizuális pszichofizika, magasabb szintű látáspszichológia, matematikai és számítógépes modellezés témakörökből állnak össze, de szívesen látunk mindenkit, akit általában a percepció és a felismerés témaköre érdekel. Külön bátorítjuk a témával foglalkozó TDK-s diákok jelentkezését, akiknek ez a fórum nagyon alkalmas arra, hogy előadói tapasztalatot szerezzenek.

VII. Jelentkezés, határidők
Előadásra és hallgatóként is az itt található jelentkezési lap kitöltésével lehet. Jelentkezési határidő: 2017. január 20. Felkérjük azokat is, akik nem előadóként, hanem hallgatóként szeretnének részt venni, hogy jelezzék részvételi szándékukat a szervezőknek. Ily módon hozzávetőleges képet tudunk alkotni a várható létszámról, és névre szólóan tudjunk mindenkit tájékoztatni a további fejleményekről.

VIII. Díjak, szállás
Részvételi díj nincs. A szimpózium egy napos, így szállásra csak azoknak van szüksége, akik hosszabb tartózkodást terveznek. Ilyen esetekben a szállás önköltséges, aminek megszervezésében a szervezők segítenek.

VIII. Társas összejövetel
Mint ahogyan az előző szimpóziumoknál már megszokhattuk, idén is tervezzük a szimpózium kötetlen vacsorával való zárását. Kérjük azokat is, akik szeretnének részt venni a vacsorán, jelezzék részvételi szándékukat a szervezőknek a jelentkezési lapon.

IX. Információterjesztés
A szimpóziummal kapcsolatos összes információ (program absztraktok, elérhetőség, térképek) naprakész módon hozzáférhető az oldalon.

Üdvözlettel:
                A szervezők.

bottom of page