top of page

Program |  Tizennyolcadik Magyar Látás Szimpózium

 

Az absztraktok letölthetőek innen. 

 

 

 

10:40

MEGNYITÓ

 

Retinális genetika és kérgi fiziológia

 

10:45

Lakk Mónika, Gábriel Róbert és Dénes Viktória 

A PAC1 receptorhoz kapcsolt jelátviteli útvonalak analízise és a PAC1 izoformák génexpressziós változása a retina ontogenezise során

 

11:00

Nagypál Tamás, Gombkötő Péter, Benedek György, Nagy Attila 

A nucleus caudatus neuronok aktivitásváltozása statikus és dinamikus vizuális ingerlés során éber házimacskában

SZTE ÁOK Élettani Intézet

 

11:15

Kóbor, P., Petykó, Z., Buzás, P.

Temporal frequency tuning of blue-ON cells in the lateral geniculate nucleus of the cat

PTE ÁOK Élettani Intézet

 

11:30

Lódi Mária, Somogyi Péter, Kisvárday Zoltán 

GABAerg ’fuziformis’ sejtek szinaptikus célelemei a macska primer látókéregben

DE OEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

MRC Anatomical Neuropharmacology Unit, University Department of Pharmacology, Oxford

 

11:45

Négyessy László 

Anatómiai és funkcionális kapcsolatok átfedő mintázatai az ujj reprezentációk szintjén főemlősökben

MTA Wigner FK

 

12:00

Varga Rita, Dr. Kisvárday Zoltán 

„Feed-back” kapcsolatok szinaptikus eloszlása a macska primer látókéregben

DE OEC Anatómiai, Szövet-, és Fejlődéstani Intézet

 

Pszichofizika és kérgi fiziológia kapcsolata

 

12:15

Braunitzer Gábor, Nagy Attila, Őze Attila, Nagy Tibor, Puszta András, Benedek György, Kéri Szabolcs 

Szükséges-e a primer látókéreg a mozgásérzékeléshez?

SZTE ÁOK Élettani Intézet

 

12:30

Magos T., Szabó Á., Rudas G., Kozák L.R. 

A locus coeruleus vizuális diszkriminációhoz kötődő aktivitásának vizsgálata fMRI-vel 

Szentágothai TK,  Semmelweis Egyetem, MR Kutató Központ

 

12:45

SZÜNET  -- EBÉD

 

Pszichofizika és magasabb viselkedés kapcsolata

 

13:45

Kovács Petra, Németh Kornél, Vakli Pál, Kovács Gyula, Zimmer Márta 

A vizuális zaj a kiváltott válaszok korai kategória-specifikus modulációját mutatja

Budapesti Műszaki Egyetem

 

14:00

Németh Dezső, Jancsek Karolina 

Implicit szekvencia tanulás Enyhe Kognitív Zavarban: a blokkon belüli pozíció hatása

Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék, ELTE

 

14:15

Jellinek Sára, Fiser József 

A tanulás és bizonytalanság neurális reprezentációi új mentális kategóriák kialakítása közben

Kognitív Tudományi Tanszék, Közép-Európai Egyetem

 

14:30

Hallgató Emese, Belucz Judit, Bertók Ildikó Barbara, Csomós Debóra, Farkas Dávid, Léh Noémi, Dr. Németh Dezső 

A kontextus facilitáló hatása az implicit tanulás perceptuális és motoros faktoraira

SZTE Pszichológiai Intézet

 

14:45

Kovács-Bálint, Z., Deák, A., Papp, P., Trunk, A., Stefanics, G., Bereczkei, T., Hernádi, I.

Komplex szociális arckifejezések felismerésének vizsgálata 

PTE TTK, Kísérletes Állattani és Neurobiológiai Tanszék

 

 

15:00

SZÜNET

 

Aktív érzékelés és érzékelési zavarok, magasabb reprezentációk

 

15:15

Arató József, Fiser József 

Közelmúlt és alapfrekvencia hatás a probabilisztikus vizuális esemény-sorozatok becslésében

Kognitív Tudományi Tanszék, Közép-Európai Egyetem

 

15:30

Scott Yang, Mate Lengyel, Daniel Wolpert 

Bayesian active sensing in the categorization of visual patterns

University of Cambridge, CEU

 

15:45

Jandó Gábor, Csizek Zsófia, Fülöp Diána, Nemes Vanda, Budai Anna, Mikó-Baráth Eszter, D'Orlando Francesca, Caporusso Grazia és Agostini Tiziano 

Az amblyopia szűrés jelentősége, helyzete, megvalósíthatósága 

PTE-ÁOK Élettani Intézet

 

16:00

Geier János, Hudák Mariann 

A „látógép” komputációs modellezése

Stereo Vision kft

 

16:15

Csábi Eszter, Benedek Pálma, Várszegi Mária, Janacsek Karolina, Németh Dezső  

Alvászavar hatása az implicit szekvencia tanulás különböző aspektusainak konszolidációjára felnőtt és gyermek populációban

SZTE Pszichológia Intézet, Kognitív és Neuropszichológia Tanszék

 

16:30

Krajcsi Attila, Lengyel Gábor, Petia Kojouharova 

A szimbolikus távolság- és mérethatás forrása

ELTE, Kognitív Pszichológiai Tanszék

 

 

16:45

SZIMPÓZIUM ZÁRÁS

bottom of page