top of page

Felhívás |  Huszonegyedik Magyar Látás Szimpózium

 

A Pécsi Tudományegyetem Élettani Intézete szimpóziumra invitál minden, az emberi és állati látórendszerek működése iránt, illetve tágabb értelemben, a biológiai információ feldolgozáshoz kapcsolódó neurális és kognitív folyamatok kutatása és modellezése iránt érdeklődő kollégát.

 

A látáskutatás a retinába belépő fényinformáció elektromos kódolásától az ezen információnak az agykéregben történő (kognitív) megértéséig húzódó komplex folyamatot vizsgálja interdiszciplináris módon, az idegtudományok, a kísérletes pszichológia és a számítógépes analízis és modellezés eszközeivel. Minthogy a látás egy szenzoros modalitás amely szoros kapcsolatban áll a magasabb kognitív funkciókkal mint például a felismeréssel, döntéssel, kategorizációval, absztrakt reprezentálással, összejövetelünkön örömmel fogadunk minden nem kimondottan látással foglalkozó, de a szimpózium koncepciójához kapcsolódó előadást.

 

A Magyar Látás Szimpózium közel 25 éve rendszeresen megrendezésre kerülő hazai esemény, melynek házigazdája idén a Pécsi Tudományegyetem. A szimpózium kiváló lehetőséget nyújt a hallgatóság számára nemzetközi szintű előadásokon való részvételre és személyes kapcsolatok teremtésére a szakma hazai és külföldi képviselőivel.

 

A szimpóziumot a következő formában rendezzük meg:

 

I. Cím

21. Magyar Látás Szimpózium

 

II. Szervezők

Buzás Péter: Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet

Jandó Gábor: Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet

Fiser József: Kognitív Tudományi Tanszék Közép Európai Egyetem, Budapest

Krajcsi Attila: Kognitív Pszichológiai Tanszék, Pedagógia és Pszichológia Kar, ELTE, Budapest

 

III. Időpont, időtartam, hely

2019. június 21, péntek (egy nap), Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Kutatóközpont, Ifjúság útja 20., B001-es terem.

 

IV. A szimpózium célja

A szimpózium fő célja, hogy fórumot, találkozási lehetőséget biztosítson azon hazai és külföldön dolgozó kutatóknak (neuroanatómusoknak, neurofiziológusoknak, kognitív pszichológusoknak és neurális hálózatokat modellező elméleti szakembereknek), akik a látás központi idegrendszeri feldolgozásának problémájával kapcsolatos, illetve tágabb értelemben ehhez hasonló területeken dolgoznak, valamint a téma iránt érdeklődő diákoknak. Figyelembe véve a téma interdiszciplináris voltát, a szimpózium második fő célja, hogy megvilágítsa a különböző területeken dolgozó kutatók és a hallgatóság előtt a tradicionálisan elkülönülő kutatási diszciplínák között már meglévő kapcsolatokat, és új kapcsolatok lehetőségeit egyengesse. A harmadik cél a kognitív kutatás és ezen belül a látáskutatás hazai népszerűsítése

 

V. Forma

A szimpózium formája nagyon kötetlen, nyelve magyar. Minden előadó 15-perces előadást tart, 5-10 perces vitalehetőséggel az előadás után. Célunk nem a formalitás hanem, hogy minél több és minél közvetlenebb párbeszédre adjunk lehetőséget.

 

VI. Résztvevők, előadások

A szimpóziumon szívesen látott mindenki, aki egyetért annak céljaival, és úgy érzi, hogy abba illő előadást tudna tartani, illetve érdekli a fenti témakör. A szimpózium profiljának megfelelően az előadások nagyrészt a látórendszeri anatómia és fiziológia, vizuális pszichofizika, magasabb szintű látáspszichológia, matematikai és számítógépes modellezés témakörökből állnak össze. Azonban az elmúlt évek tendenciáját követve, a találkozó profilja folytonosan alakul, és ezért nem csak a látással, hanem a percepció és a felismerés témaköréhez kapcsolódó, magasabb kognícióval foglalkozó előadásokat is szívesen látunk. Külön bátorítjuk a témával foglalkozó TDK-s diákok jelentkezését, akiknek ez a fórum nagyon alkalmas arra, hogy előadói tapasztalatot szerezzenek.

 

VII. Jelentkezés, határidők

Előadóként a szimpózium weboldalán megtalálható jelentkezési lap kitöltésével lehet. Jelentkezési határidő 2019. május 19, vasárnap.

 

Felkérjük azokat is, akik nem előadóként, hanem hallgatóként szeretnének részt venni, hogy a jelentkezési lap kitöltésével jelezzék részvételi szándékukat a szervezőknek, hogy hozzávetőleges képet tudjunk alkotni a várható létszámról, és névre szólóan tudjunk mindenkit tájékoztatni a további fejleményekről.

 

VIII. Díjak, szállás

Részvételi díj nincs.  A szimpózium egy napos, így szállásra csak azoknak van szüksége, akik hosszabb tartózkodást terveznek.  Ilyen esetekben a szállás önköltséges, aminek megszervezésében a szervezők kérésre segítenek.

 

VIII. Társas összejövetel

Mint ahogyan az előző szimpóziumoknál már megszokhattuk, idén is tervezzük a szimpózium kötetlen vacsorával való zárását. Kérjük azokat is, akik szeretnének részt venni a vacsorán, jelezzék részvételi szándékukat a szervezőknek a jelentkezési lapon.

 

Üdvözlettel:

A szervezők

bottom of page